معرفی

پایگاه اطلاعاتی بانک اسکوپ (BankScope - BankFocus)

این بانك اطلاعاتي در برگيرنده آمارها و شاخص هاي بانكي و اطلاعات مالي 46600 بانك و موسسه مالي و اقتصادي در سطح جهان، به صورت سري زماني و روزآمد ميباشد. اين پايگاه اطلاعاتي يكي از معتبرترين منابع اطلاعاتي در زمينه بانكداري است كه ميتواند دادههاي مورد نظر را با استفاده از نرم افزار بکارگرفته شده در وبسایت مذکور، براي جستجو و تجريه و تحليل در اختيار محققين قرار دهد.

مزایای کلیدی

 • اطلاعات صورت های مالی برای اکثر بانک ها
 • ابزار تحلیلی جهت مقایسه بانک ها
 • ابزار گزارش سازی و بصری سازی داده ها
 • ابزار استخراج داده در فرمت های مختلف

First slide

سایر اطلاعات ارایه شده شامل

 • اطلاعات کلیدی (Key information)
 • اطلاعات تماس (Contact)
 • صنعت و فعالیت (Industry & activities)
 • شناسه ها (Identifiers)
 • اطلاعات حقوقی (Legal information)
 • اطلاعات حسابداری (Accounting information)
 • قالب تفصیلی جهانی (Global detailed format)
 • قالب ملی (National format)
 • استاندارد ملی (National standard)
 • مقایسه همتایان (Peer comparison)
 • رتبه بندی شرکت ها و امتیازات اعتباری (Company ratings and credit scores)
 • رتبه بندی کشورها (Country ratings)
 • نمودار - رتبه بندی شرکت در طول زمان (Graph - company ratings over time)
 • رتبه بندی همه کشورها (All country ratings)
 • مشخصات کشور (Country profile)
 • چشم انداز کشور (Country outlook)
 • گزارش خدمات مالی (Financial services report)
 • گزارش ریسک کشور (Country risk report)
 • بررسی رتبه بندی ریسک (Risk rating review)
 • مشخصات سهام (Stock profile)
 • داده های سالانه موجودی (Annual stock data)
 • ارزش گذاری سالانه سهام (Annual stock valuation)
 • سری قیمت گذاری (Pricing series)
 • بتا و نوسان قیمت (Beta and price volatility)
 • اوراق قرضه و وام (Bonds and loans)
 • سوآپ های پیش فرض اعتبار (Credit default swaps)
 • مدیران و مدیران فعلی (Current directors & managers)
 • مدیران و مدیران قبلی (Previous directors & managers)
 • حسابرسان فعلی، بانکداران و مشاوران دیگر (Current auditors, bankers & other advisors)
 • حسابرسان قبلی، بانکداران و مشاوران دیگر (Previous auditors, bankers & other advisors)
 • ساختار مالکیت (Ownership structure)
 • ردپای جغرافیایی (Geographic footprint)
 • گروه شرکتی (Corporate group)
 • کنترل سهامداران (Controlling shareholders)
 • سهامداران فعلی (Current shareholders)
 • سابقه سهامداران (Shareholders history)
 • شرکت های تابعه فعلی (Current subsidiaries)
 • شعبه ها (Branches)
 • اخبار شرکت و بازار (Company and market news)
 • ادغام و اکتساب (Mergers & acquisitions)
 • رویدادهای نقدینگی و ذینفعان بالقوه (Liquidity events & potential beneficiaries)
 • تحقیق (Research)
 • اسناد ثبت محلی (Local registry documents)
 • گزارش های جهانی (Global reports)
 • پرونده های EOL SEC (EOL SEC filings)

pattern-lines

شرکت گروه فن آوری دادمان ایرانیان موفق به اخذ گواهی امنیتی محصولات جهت سامانه شناسایی کافی مشتریان دادمان از سازمان فناوری اطلاعات ایران گردید. این پروانه با استاندارد ارزیابی ISO 15408/ISO 17025 توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران با شماره CBP-C495-9901 صادر شده است و مدت زمان اعتبار این پروانه دو سال از تاریخ صدور می‌باشد. این پروانه محصول سامانه شناسایی کافی مشتریان این شرکت را با سطح یک از نظام ارزیابی و اعتبار بخشی امنیتی محصولات مورد ارزیابی قرار داده است.

گروه فن آوری دادمان ایرانیان


همچنین

سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان متولی ایجاد و ساماندهی نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات کشور به منظور حمایت و گسترش خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) اقدام به ارزیابی و صدور پروانه فعالیت در حوزه‌های مختلف نموده است.

pattern-lines
ما را دنبال کنید

دادمان بصورت ماهانه اخبار و اطلاعیه های خود را منتشر می کند. در دسترس باشید!