معرفی

سامانه شناسایی کافی مشتریان دادمان

بانک ها و موسسات اعتباری می بایست پیش از هرگونه گشايش اعتبار، برات اسنادي و يا حواله ارزي، التزام یا عدم التزامِ اخذ مجوز صادرات و یا واردات شخص و یا شرکت صادرکنندۀ یا فروشندۀ کالا، شخص و یا شرکت واردکنندۀ کالا و شركت بيمه و كليه طرف هاي درگير در تعاملات تجاري، کد تعرفۀ کالاهای موضوع معامله را مورد بررسی قرار دهند. این بررسی شامل موارد ذیل می باشد:

  • کالا یا خدمات مورد نظر در لیست کالا و خدمات با قابلیتِ استفادۀ دوگانه درج نشده باشد. (استفادۀ دوگانه به معنی قابلیت استفاده از یک کالا در صنایع اتمی، نظامی و اسلحه سازی است.)
  • کالا یا خدمات مورد نظر شامل اقلامی با قابلیت استفاده به عنوان سرکوب، سلب یا محدود نمودن آزادی و حقوق بشر نباشد
  • نام خریدار یا مصرف کننده ی نهایی بطور مستقیم یا غیر مستقیم با اسامی مندرج در لیست شرکت ها، سازمان-ها یا نفرات تحریم شده در ارتباط نباشد.

این سامانه در راستای تسهیل دسترسی بانک ها و موسسات مالی به اطلاعات افراد، شرکت ها و وسایل حمل (کشتی و هواپیما) موجود در بیش از 1700 لیست و 33000 منبع خبری از 190 کشور جهان راه اندازی شده است.

pattern-lines

شرکت گروه فن آوری دادمان ایرانیان موفق به اخذ گواهی امنیتی محصولات جهت سامانه شناسایی کافی مشتریان دادمان از سازمان فناوری اطلاعات ایران گردید. این پروانه با استاندارد ارزیابی ISO 15408/ISO 17025 توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران با شماره CBP-C495-9901 صادر شده است و مدت زمان اعتبار این پروانه دو سال از تاریخ صدور می‌باشد. این پروانه محصول سامانه شناسایی کافی مشتریان این شرکت را با سطح یک از نظام ارزیابی و اعتبار بخشی امنیتی محصولات مورد ارزیابی قرار داده است.

گروه فن آوری دادمان ایرانیان


همچنین

سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان متولی ایجاد و ساماندهی نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات کشور به منظور حمایت و گسترش خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) اقدام به ارزیابی و صدور پروانه فعالیت در حوزه‌های مختلف نموده است.

pattern-lines
ما را دنبال کنید

دادمان بصورت ماهانه اخبار و اطلاعیه های خود را منتشر می کند. در دسترس باشید!