معرفی

سامانه روابط اشخاص ذینفع واحد دادمان

سامانه روابط اشخاص ذینفع واحد (UBOS) یک سیستم اطلاعاتی است که به موسسات مالی کمک می کند تا اطلاعات مربوط به مالکان منافع واقعی (Beneficial Owners) مشتریان خود را جمع آوری و نگهداری کنند. UBOS برای شناسایی و جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی، مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم، مهم است.
مالک منافع واقعی (Beneficial Owner) فردی است که کنترل واقعی یک شرکت، حساب یا دارایی را دارد، حتی اگر نامش در اسناد به عنوان صاحب رسمی ثبت نشده باشد. مالک منافع ممکن است یک شخص، شرکت یا نهاد دیگر باشد.
اطلاعات مالکیت منافع برای شناسایی و جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی، مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم، مهم است. دولت ها و نهادهای مالی اغلب از سازمان های خود می خواهند که اطلاعات مالکیت منافع را جمع آوری و نگهداری کنند.
UBOS به موسسات مالی کمک می کند تا اطلاعات مالکیت منافع را به طور موثر و کارآمد جمع آوری و نگهداری کنند. UBOS همچنین به موسسات مالی کمک می کند تا اطلاعات مالکیت منافع را با سایر سازمان ها، مانند دولت و نهادهای مالی دیگر، به اشتراک بگذارند.
UBOS یک ابزار مهم برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. UBOS به موسسات مالی کمک می کند تا اطلاعات مالکیت منافع را جمع آوری و نگهداری کنند و این اطلاعات را با سایر سازمان ها به اشتراک بگذارند. این امر به شناسایی و جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی کمک می کند.

ویژگی های کلیدی

  • تجزیه و تحلیل روابط: UBOS می‌تواند از منوی گراف در سامانه برای تجزیه و تحلیل روابط بین ذینفعان استفاده کند. این می‌تواند به شناسایی فعالیت‌های مشکوک، مانند پولشویی یا کلاهبرداری، کمک کند.
  • نظارت بر فعالیت‌ها: UBOS می‌تواند از منوی گراف در سامانه برای نظارت بر فعالیت‌های ذینفعان استفاده کند. این می‌تواند به شناسایی زودتر مشکلات احتمالی و جلوگیری از آنها کمک کند.
  • تجزیه و تحلیل ریسک: UBOS می‌تواند از منوی گراف در سامانه برای تجزیه و تحلیل ریسک ذینفعان استفاده کند. این می‌تواند به شناسایی ذینفعان پرخطر کمک کند.
  • تصمیم گیری در مورد ذینفعان: UBOS می‌تواند از منوی گراف در سامانه برای تصمیم گیری در مورد ذینفعان استفاده کند. این می‌تواند به بانک کمک کند تا تصمیمات بهتری در مورد تخصیص منابع، قیمت گذاری محصولات و خدمات و سایر موارد بگیرد.

UBOS یک ابزار قدرتمند است که می‌تواند برای تجزیه و تحلیل داده‌های شبکه‌ای استفاده شود. اگر یک بانک هستید، UBOS می‌تواند به شما کمک کند تا عملیات خود را کارآمدتر کنید، ریسک را کاهش دهید و تصمیمات بهتری بگیرید.

First slide
pattern-lines

شرکت گروه فن آوری دادمان ایرانیان موفق به اخذ گواهی امنیتی محصولات جهت سامانه شناسایی کافی مشتریان دادمان از سازمان فناوری اطلاعات ایران گردید. این پروانه با استاندارد ارزیابی ISO 15408/ISO 17025 توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران با شماره CBP-C495-9901 صادر شده است و مدت زمان اعتبار این پروانه دو سال از تاریخ صدور می‌باشد. این پروانه محصول سامانه شناسایی کافی مشتریان این شرکت را با سطح یک از نظام ارزیابی و اعتبار بخشی امنیتی محصولات مورد ارزیابی قرار داده است.

گروه فن آوری دادمان ایرانیان


همچنین

سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان متولی ایجاد و ساماندهی نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات کشور به منظور حمایت و گسترش خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) اقدام به ارزیابی و صدور پروانه فعالیت در حوزه‌های مختلف نموده است.

pattern-lines
ما را دنبال کنید

دادمان بصورت ماهانه اخبار و اطلاعیه های خود را منتشر می کند. در دسترس باشید!