معرفی

سامانه مبارزه با پول شویی دادمان

سامانه مبارزه با پول شویی (AML) با استفاده از Rule Engine خود یک راه حل قدرتمند برای شناسایی و گزارش فعالیت های مشکوک ارایه می دهد. این سامانه می تواند از طریق تجزیه و تحلیل داده ها و اعمال قوانین پیچیده، فعالیت های مشکوک را شناسایی کند. سامانه AML می تواند در انواع سازمان ها، از جمله بانک ها، موسسات مالی، شرکت های بیمه و شرکت های دولتی مورد استفاده قرار گیرد.

ویژگی های کلیدی

  • توانایی تجزیه و تحلیل داده های عظیم: سامانه AML می تواند حجم زیادی از داده ها را از منابع مختلف تجزیه و تحلیل کند. این امر به سامانه اجازه می دهد تا الگوهای مشکوکی را شناسایی کند که ممکن است با تجزیه و تحلیل داده های کمتر قابل شناسایی نباشد.
  • توانایی اعمال قوانین پیچیده: سامانه AML می تواند قوانین پیچیده ای را برای شناسایی فعالیت های مشکوک اعمال کند. این قوانین می توانند بر اساس انواع عوامل، مانند نوع تراکنش، حجم تراکنش و سابقه مشتری باشند.
  • توانایی گزارش فعالیت های مشکوک: سامانه AML می تواند فعالیت های مشکوک را به طور خودکار گزارش دهد. این گزارش ها می توانند به مقامات نظارتی یا سایر بخش های سازمان ارسال شوند.
  • قابلیت مقیاس پذیری: سامانه AML می تواند به راحتی مقیاس بندی شود تا نیازهای سازمان های مختلف را برآورده کند.
  • قابلیت انعطاف پذیری: سامانه AML می تواند به راحتی سفارشی شود تا نیازهای خاص سازمان را برآورده کند.
  • قابلیت مدیریت: سامانه AML می تواند به راحتی مدیریت شود تا اطمینان حاصل شود که به طور موثر کار می کند.

سامانه AML یک راه حل قدرتمند و انعطاف پذیر برای مبارزه با پول شویی است. این سامانه می تواند به سازمان ها کمک کند تا فعالیت های مشکوک را شناسایی و گزارش دهند و از این طریق از پول شویی و سایر جرایم مالی جلوگیری کنند.

First slide
pattern-lines

شرکت گروه فن آوری دادمان ایرانیان موفق به اخذ گواهی امنیتی محصولات جهت سامانه شناسایی کافی مشتریان دادمان از سازمان فناوری اطلاعات ایران گردید. این پروانه با استاندارد ارزیابی ISO 15408/ISO 17025 توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران با شماره CBP-C495-9901 صادر شده است و مدت زمان اعتبار این پروانه دو سال از تاریخ صدور می‌باشد. این پروانه محصول سامانه شناسایی کافی مشتریان این شرکت را با سطح یک از نظام ارزیابی و اعتبار بخشی امنیتی محصولات مورد ارزیابی قرار داده است.

گروه فن آوری دادمان ایرانیان


همچنین

سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان متولی ایجاد و ساماندهی نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات کشور به منظور حمایت و گسترش خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) اقدام به ارزیابی و صدور پروانه فعالیت در حوزه‌های مختلف نموده است.

pattern-lines
ما را دنبال کنید

دادمان بصورت ماهانه اخبار و اطلاعیه های خود را منتشر می کند. در دسترس باشید!